teaching pastors

Vadim Dashkevych

Senior Pastor
2016-02-Ukraine-website-1361-of-94-1000x

Sergiy Pochapskiy

Senior Pastor
Sergiy-Pochapskiy-1000x1500_edited.jpg